NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60034-18-31 (350000)

Točivé elektrické stroje. Časť 18-31: Funkčné hodnotenie izolačných systémov. Postupy skúšok vinutí so šablónovými cievkami. Tepelné hodnotenie a klasifikácia izolačných systémov používaných v točivých strojoch (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2013

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60034-18-31
: 350000
: 116787
: 1.4.2013
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN