NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50641 (341572)

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Požiadavky na validáciu simulačných programov používaných na návrh napájacích systémov pre elektrickú trakciu (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50641
: 341572
: 130678
: 1.5.2020
: 54 g (0.12 )
:
Kategorie: Technické normy STN