NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50636-2-107 (361055)

Bezpečnosť spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-107: Osobitné požiadavky na robotické kosačky trávy napájané z batérií (Norma na priame používanie ako STN). (Norma sa môže používať bez zmeny A1 do 12.1.2020 a bez zmeny A2 do 27.9.2022).

NORMA vydána dne 1.7.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50636-2-107
: 361055
: 120883
: 1.7.2015
: 57 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN