NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50632-2-17 (361010)

Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-17: Osobitné požiadavky na vrchné frézovačky a frézovačky na zarovnávanie okrajov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50632-2-17
: 361010
: 123966
: 1.1.2017
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN