NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50600-2-4 (367254)

Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 2-4: Infraštruktúra telekomunikačného káblového rozvodu (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50600-2-4
: 367254
: 121395
: 1.9.2015
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN