NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50593 (361060)

Elektrické umývačky riadu na komerčné použitie. Metódy merania funkčných vlastností (Norma na priame používanie ako STN). (Platnosť do 24.10.2022).

NORMA vydána dne 1.7.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50593
: 361060
: 124905
: 1.7.2017
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN