NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50588-4 (351130)

Výkonové transformátory stredného výkonu s frekvenciou 50 Hz, s najvyšším napätím pre zariadenie neprevyšujúcim 36 kV. Časť 4: Transformátory s káblovými skriňami na vysokonapäťovej a/alebo nízkonapäťovej strane. Káblové skrine typu 2 pre transformátory spĺňajúce požiadavky EN 50588-2 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50588-4
: 351130
: 127174
: 1.9.2018
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN