NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50577 (347112)

Elektrické káble. Skúška požiarnej odolnosti nechránených elektrických káblov (klasifikácia P) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50577
: 347112
: 122767
: 1.7.2016
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN