NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50564 (361078)

Elektrické a elektronické zariadenia pre domácnosť a kanceláriu. Meranie nízkej spotreby energie.

NORMA vydána dne 1.3.2012

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50564
: 361078
: 114614
: 1.3.2012
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 50564 (361078):

Táto európska norma špecifikuje metódy merania spotreby elektrického príkonu a uvádzanie výsledkov pre rozsah elektrických a elektronických zariadení pre domácnosť a kancelárie, odteraz uvádzané ako výrobky.