NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50527-1 (367938)

Postup posudzovania expozície pracovníkov s aktívnymi implantovateľnými zdravotníckymi pomôckami elektromagnetickým poliam. Časť 1: Všeobecne.

NORMA vydána dne 1.2.2018

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50527-1
: 367938
: 126032
: 1.2.2018
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN