NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50525-3-41 (347410)

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 3-41: Káble so špeciálnou úpravou proti ohňu. Jednožilové neopláštené káble s bezhalogénovou zosietenou izoláciou a nízkym uvoľňovaním dymu (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2011

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50525-3-41
: 347410
: 113752
: 1.10.2011
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN