NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50525-2-21 (347410)

Elektrické káble. Nízkonapäťové káble na menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 2-21: Káble na všeobecné použitie. Ohybné káble s izoláciou zo zosieteného elastoméru.

NORMA vydána dne 1.5.2012

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50525-2-21
: 347410
: 114701
: 1.5.2012
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 50525-2-21 (347410):

EN 50525-2-11 platí na ohybné káble s izoláciou zo zosieteného elastoméru a s plášťom zo zosieteného elastoméru alebo termoplastického polyuretánu (TPU).Káble sú na menovité napätia U0/U do 450/750 V vrátane.