NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50518-1 (334580)

Monitorovacie a poplachové prijímacie centrá. Časť 1: Priestorové a konštrukčné požiadavky (Norma na priame používanie ako STN). (Platnosť do 6.2.2022).

NORMA vydána dne 1.11.2014

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50518-1
: 334580
: 119686
: 1.11.2014
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN