NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50494 (367213)

Rozvod satelitného signálu jediným koaxiálnym káblom v samostatných domových inštaláciách (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2008

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50494
: 367213
: 105830
: 1.5.2008
: 30
: 90 g (0.20 )
:
Kategorie: Technické normy STN