NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50491-2 (368055)

Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 2: Podmienky prostredia (Norma na priame používanie ako STN). (Norma sa môže používať bez zmeny A1 do 23.2.2016).

NORMA vydána dne 1.9.2010

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50491-2
: 368055
: 111475
: 1.9.2010
: 15
: 45 g (0.10 )
:
Kategorie: Technické normy STN