NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50464-2-1 (351122)

Trojfázové olejové distribučné transformátory 50 Hz, od 50 kVA do 2500 kVA, s najvyšším napätím zariadenia neprevyšujúcim 36 kV. Časť 2-1: Distribučné transformátory s káblovými skriňami na strane vysokého a/alebo nízkeho napätia. Všeobecné požiadavky. (Platnosť do 25.12.2020).

NORMA vydána dne 1.1.2008

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50464-2-1
: 351122
: 105024
: 1.1.2008
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 50464-2-1 (351122):

EN 50464-2-1 zahŕňa spolu s EN 50464-1 distribučné transformátory do 36 kV pod bodmi iii) a iv) uvedenými vyššie (údaje od 24 kV do 36 kV sa posudzujú).