NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50443 (341508)

Účinky elektromagnetickej interferencie spôsobenej vysokonapäťovými elektrickými trakčnými sieťami striedavého prúdu a/alebo vysokonapäťovými napájacími sieťami striedavého prúdu na potrubia.

NORMA vydána dne 1.11.2012

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50443
: 341508
: 115802
: 1.11.2012
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 50443 (341508):

Blízkosť napájacích sietí striedavého prúdu alebo elektrických trakčných sietí striedavého prúdu (v tejto norme uvádzaných aj ako elektrické siete striedavého prúdu) môže spôsobiť vytváranie napätí v potrubných sieťach (v tejto norme uvádzaných ako rušené siete) vedúcich v ich tesnej blízkosti; napätia sú spôsobené jedným alebo viacerými nasledujúcimi mechanizmami:-induktívnou väzbou,-galvanickou (vodivou) väzbou,-kapacitnou väzbou.