NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50436-4 (304010)

Uzamykanie reagujúce na alkohol. Skúšobné metódy a požiadavky na funkčné vlastnosti. Časť 4: Pripojenie a digitálne rozhranie medzi blokovacím zariadením a vozidlom (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2019

Anglicky -
Tištěné (660.30 CZK)

:

: STN EN 50436-4
: 304010
: 128685
: 1.6.2019
: 51 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN