NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50411-3-6 (359231)

Vláknové organizátory a kryty používané v optovláknových komunikačných systémoch. Špecifikácie výrobku. Časť 3-6: Mechanické spoje jednovidových vlákien (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2013

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50411-3-6
: 359231
: 117733
: 1.8.2013
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN