NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50411-3-1 (359231)

Vláknové organizátory a kryty používané v optovláknových komunikačných systémoch. Špecifikácie výrobku. Časť 3-1: Systémy na uloženie vlákien, nástenné elektroinštalačné škatule pre kategóriu C a G (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2012

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50411-3-1
: 359231
: 116337
: 1.12.2012
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN