NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50388 (341530)

Dráhové aplikácie. Napájanie a koľajové vozidlá. Technické kritériá na koordináciu napájania (napájacích staníc) a koľajových vozidiel na dosiahnutie interoperability.

NORMA vydána dne 1.3.2013

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50388
: 341530
: 115907
: 1.3.2013
: 51 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 50388 (341530):

Táto európska norma stanovuje požiadavky na kompatibilitu koľajových vozidiel s infraštruktúrou hlavne s ohľadom na:koordináciu zásad ochrany medzi napájaním a trakčnými jednotkami, najmä rozlíšením poruchy pri skratoch;koordináciu inštalovaného výkonu vedenia a požadovaného príkonu vlakov;koordináciu rekuperačného brzdenia trakčnej jednotky a schopnosti napájania prijať rekuperovanú energiu;koordináciu v režimoch s harmonickými. Táto európska norma špecifikuje rozhranie medzi koľajovými vozidlami a elektrickými pevnými inštaláciami pre trakciu s ohľadom na napájaciu sieť. Interakciou medzi pantografovým zberačom a vrchným trolejovým vedením sa zaoberá EN 50367. Táto norma sa nezaoberá interakciou s podsystémom povelového riadenia vlakov (najmä signalizácie). Uvádzajú sa požiadavky na trate TSI (vysokorýchlostné a konvenčné) a na klasické trate. Predmetom normy sú:železnice;siete mestskej hromadnej dopravy, ktoré sú integrované so železnicami;siete na prepravu tovarov, ktoré sú integrované so železnicami.