NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50377-8-5 (359242)

Súbory konektorov a spájacie prvky pre optovláknové komunikačné systémy. Špecifikácia výrobku. Časť 8-5: LSH-PC simplex na pripojenie na jednovidové vlákna kategórie B1.1 a B1.3 podľa IEC 60793-2-50, kompozitný ochranný krúžok pre kategóriu U (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2008

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50377-8-5
: 359242
: 105510
: 1.3.2008
: 37
: 111 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy STN