NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50377-3-1 (359242)

Súbory konektorov a spájacie prvky pre optovláknové komunikačné systémy. Špecifikácia výrobkov. Časť 3-1: Typ SG na spájanie mnohovidových vlákien podľa IEC 60793-2-10, kategória A1a a A1b alebo ekvivalentných mnohovidových vlákien pre kategóriu C (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2008

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50377-3-1
: 359242
: 106972
: 1.10.2008
: 27
: 81 g (0.18 )
:
Kategorie: Technické normy STN