NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50377-2-2 (359242)

Súbory konektorov a spájacie prvky pre optovláknové komunikačné systémy. Špecifikácia výrobkov. Časť 2-2: Typ FC-APC 8 so zirkóniovým ochranným krúžkom na pripojenie na jednovidové vlákna kategórie B1.1 a B1.3 podľa IEC 60793-2-50 pre kategóriu C (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2009

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50377-2-2
: 359242
: 109728
: 1.12.2009
: 37
: 111 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy STN