NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50363-5 (347480)

Izolačné, plášťové a obalové materiály pre nízkonapäťové káble. Časť 5: Bezhalogénové zosietené izolačné zmesi (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2006

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50363-5
: 347480
: 101054
: 1.6.2006
: 7
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN