NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50363-2-2 (347480)

Izolačné, plášťové a obalové materiály pre nízkonapäťové káble. Časť 2-2: Zosietené elastomérové obalové zmesi (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2006

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50363-2-2
: 347480
: 101051
: 1.6.2006
: 6
: 18 g (0.04 )
:
Kategorie: Technické normy STN