NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50342-6 (364310)

Olovené štartovacie batérie. Časť 6: Batérie na používanie na mikrocykly (Norma na priame používanie ako STN). (Norma sa môže používať bez zmeny A1 do 30.11.2021).

NORMA vydána dne 1.8.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50342-6
: 364310
: 123111
: 1.8.2016
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN