NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50342-4 (364310)

Olovené štartovacie batérie. Časť 4: Rozmery batérií pre ťažké vozidlá (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2009

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50342-4
: 364310
: 109630
: 1.12.2009
: 14
: 42 g (0.09 )
:
Kategorie: Technické normy STN