NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50341-2-4 (333300)

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-4: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre NEMECKO (založené na EN 50341-1: 2012) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50341-2-4
: 333300
: 130024
: 1.1.2020
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN