NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50341-2-12 (333300)

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2- 12: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre ISLAND (založené na EN 50341-1: 2012) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50341-2-12
: 333300
: 129140
: 1.8.2019
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN