NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50336 (348158)

Priechodky na transformátory a tlmivky s káblovými skriňami na napätie neprevyšujúce 36 kV (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2003

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50336
: 348158
: 90065
: 1.4.2003
: 14
: 42 g (0.09 )
:
Kategorie: Technické normy STN