NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50328 (341583)

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektronické výkonové meniče napájacích staníc.

NORMA vydána dne 1.8.2004

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50328
: 341583
: 92683
: 1.8.2004
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 50328 (341583):

Táto európska norma špecifikuje požiadavky na charakteristiky všetkých elektronických výkonových meničov pevných inštalácií.