NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50324-1 (358405)

Piezoelektrické vlastnosti keramických materiálov a súčiastok. Časť 1: Termíny a definície.

NORMA vydána dne 1.3.2003

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50324-1
: 358405
: 89085
: 1.3.2003
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 50324-1 (358405):

Táto európska norma sa vzťahuje na keramiku piezoelektrických meničov na použitie v širokom rozsahu frekvencií, ako sú vysielače a prijímače.