NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50321-1 (359725)

Práce pod napätím. Obuv na elektrickú ochranu. Časť 1: Izolačná obuv a galoše.

NORMA vydána dne 1.10.2019

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50321-1
: 359725
: 128000
: 1.10.2019
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN