NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50306-2 (341565)

Dráhové aplikácie. Silnoprúdové káble pre dráhové vozidlá s osobitnou požiarnou charakteristikou. Časť 2: Jednožilové vodiče (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2020

Anglicky -
Tištěné (435.80 CZK)

:

: STN EN 50306-2
: 341565
: 131021
: 1.7.2020
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN