NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50306-2 (341565)

Dráhové aplikácie. Káble pre koľajové vozidlá so špeciálnym vyhotovením pre prípad požiaru. Redukovaná hrúbka izolácie. Časť 2: Jednožilové káble (Norma na priame používanie ako STN). (Platnosť do 30.12.2022).

NORMA vydána dne 1.6.2003

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50306-2
: 341565
: 90499
: 1.6.2003
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN