NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50290-2-24 (347032)

Oznamovacie káble. Časť 2-24: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Polyetylénový plášť (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2002

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50290-2-24
: 347032
: 86896
: 1.8.2002
: 22
: 66 g (0.15 )
:
Kategorie: Technické normy STN