NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50289-4-17 (347031)

Oznamovacie káble. Špecifikácie skúšobných metód. Časť 4-17: Skúšobné metódy vyhodnocovania odolnosti plášťa elektrických a optických káblov proti UV žiareniu (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50289-4-17
: 347031
: 122766
: 1.7.2016
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN