NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50289-3-2 (347031)

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 3-2: Mechanické skúšobné metódy. Pevnosť v ťahu a pomerné predľženie vodičov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2002

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50289-3-2
: 347031
: 86895
: 1.8.2002
: 6
: 18 g (0.04 )
:
Kategorie: Technické normy STN