NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50289-3-10 (347031)

Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 3-10: Mechanické skúšobné metódy. Skrútenie a stáčanie (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2005

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50289-3-10
: 347031
: 98246
: 1.5.2005
: 9
: 27 g (0.06 )
:
Kategorie: Technické normy STN