NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50289-1-1 (347011)

Komunikačné káble. Špecifikácie skúšobných metód. Časť 1-1: Elektrické skúšobné metódy. Všeobecné požiadavky (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50289-1-1
: 347011
: 125032
: 1.7.2017
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN