NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50180-2 (348153)

Priechodky nad 1 kV do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pre transformátory plnené kvapalinou. Časť 2: Požiadavky na súčasti priechodky (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50180-2
: 348153
: 122284
: 1.2.2016
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN