NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50177 (332037)

Stacionárne zariadenia na elektrostatické nanášanie horľavých práškových náterových látok. Bezpečnostné požiadavky.

NORMA vydána dne 1.7.2010

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50177
: 332037
: 110844
: 1.7.2010
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 50177 (332037):

Táto európska norma určuje požiadavky na stacionárne zariadenia na elektrostatické nanášanie horľavých práškových náterových látok, ktoré sa majú používať vo výbušných atmosférach, vytváraných týmito rozvírenými práškami.V tejto súvislosti sa rozlišujú striekacie systémy podľa EN 50050:2001 a striekacie systémy navrhované na vyššie energie výboja a/alebo prúdy.