NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50174-2 (369071)

Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov. Časť 2: Plánovanie a postupy inštalácie v budovách (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50174-2
: 369071
: 127387
: 1.11.2018
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN