NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50131-5-3 (334591)

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 5-3: Požiadavky na prepojovacie zariadenia využívajúce techniku rádiového prenosu (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50131-5-3
: 334591
: 125033
: 1.7.2017
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN