NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50131-2-6 (334591)

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-6: Kontakty otvorenia (magnetické) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2009

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50131-2-6
: 334591
: 107705
: 1.3.2009
: 29
: 87 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy STN