NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50131-2-10 (334591)

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-10: Detektory narušenia. Kontakty stavu zopnutia (magnetické) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50131-2-10
: 334591
: 127774
: 1.2.2019
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN