NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50131-13 (334591)

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 13: Bezpečnostné pyrotechnické ochranné zariadenia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50131-13
: 334591
: 131336
: 1.9.2020
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN