NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50131-10 (334591)

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 10: Špecifické požiadavky na použitie prijímača/vysielača chránených priestorov (SPT) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50131-10
: 334591
: 120191
: 1.2.2015
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN