NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50117-2-1 (347740)

Koaxiálne káble. Časť 2-1: Špecifikácia káblov používaných v káblových rozvodných sieťach. Káble určené na inštaláciu v budovách pre systémy pracujúce v rozsahu od 5 MHz do 1000 MHz (Norma na priame používanie ako STN). (Norma sa môže používať bez zmeny A2 do 1.7.2016). (Platnosť do 29.3.2022).

NORMA vydána dne 1.10.2005

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50117-2-1
: 347740
: 99526
: 1.10.2005
: 11
: 33 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN